Funktion 1

Funktion 2

Fokus afstand

Løsning

Forstørrelse

Metalhus